Обект ул. Димитър Шишманов, ет.4
Апартамент 12 - СВОБОДЕН Апартамент 13 - ПРОДАДЕН Апартамент 14 - ПРОДАДЕН Апартамент 15 - ПРОДАДЕН

Апартамент 13 - ПРОДАДЕН

Апартамент 14 - ПРОДАДЕН

Апартамент 15 - ПРОДАДЕН