Обект ул. Димитър Шишманов, ет.4
Апартамент 12 - ПРОДАДЕН Апартамент 13 - ПРОДАДЕН Апартамент 14 - ПРОДАДЕН Апартамент 15 - ПРОДАДЕН

Апартамент 12 - ПРОДАДЕН

Апартамент 13 - ПРОДАДЕН

Апартамент 14 - ПРОДАДЕН

Апартамент 15 - ПРОДАДЕН