„ЕСИ-Ко“ ООД

Строителна фирма „ЕСИ-Ко” ООД осъществява строителство на жилищни и административни сгради предимно на територията на Р България. До момента сме осъществили проектиране и строителство на промишлени, жилищни и търговски сгради в София, хотели, фабрики, ремонт и реконструкция на почивни станции из цялата страна.

Дружеството извършва и строително-монтажни дейности в страни, членки на ЕС /Р Германия/.

В Дружеството си сътрудничат високо квалифицирани специалисти, които осъществяват подготовката, предпроектните и проектни проучвания и строителството за всеки обект, както и реализацията им.

„ЕСИ-Ко” ООД е член на Камарата на строителите в Българя от 1997 г. Дружеството е регистрирано в Професионален централен регистър на строителите и притежава всички групи и категории за осъществяване на дейността си.

 

АКТ 15

Строителството на сграда CASA DI PINO е пред завършване.