Обект ул. Димитър Шишманов, ет.3
Апартамент 8 - ПРОДАДЕН Апартамент 9 - ПРОДАДЕН Апартамент 10 - ПРОДАДЕН Апартамент 11 - ПРОДАДЕН

Апартамент 8 - ПРОДАДЕН

Апартамент 9 - ПРОДАДЕН

Апартамент 10 - ПРОДАДЕН

Апартамент 11 - ПРОДАДЕН