Casa di pino, сутерен

Обект ул. Димитър Шишманов, сутерен
Подземен гараж 1 - СВОБОДЕН Подземен гараж 2 - СВОБОДЕН Подземен гараж 3 - СВОБОДЕН Подземен гараж 4 - СВОБОДЕН Подземен гараж 5 - СВОБОДЕН Подземен гараж 6 - СВОБОДЕН Подземен гараж 7 - СВОБОДЕН Подземен гараж 8 - СВОБОДЕН Подземен гараж 9 - СВОБОДЕН Подземен гараж 10 - СВОБОДЕН Подземен гараж 11 - СВОБОДЕН Подземно паркомясто 1 - СВОБОДНО Подземно паркомясто 2 - СВОБОДНО Подземно паркомясто 3 - СВОБОДНО Подземно паркомясто 4 - СВОБОДНО Подземно паркомясто 5 - СВОБОДНО Склад 1 - СВОБОДЕН Склад 2 - СВОБОДЕН Склад 3 - СВОБОДЕН Склад 4 - СВОБОДЕН Склад 5 - СВОБОДЕН Склад 6 - СВОБОДЕН Склад 7 - СВОБОДЕН Склад 8 - СВОБОДЕН Склад 9 - СВОБОДЕН Склад 10 - СВОБОДЕН Склад 11 - СВОБОДЕН Склад 12 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 1 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 2 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 3 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 4 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 5 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 6 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 7 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 8 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 9 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 10 - СВОБОДЕН

Подземен гараж 11 - СВОБОДЕН

Подземно паркомясто 1 - СВОБОДНО

Подземно паркомясто 2 - СВОБОДНО

Подземно паркомясто 3 - СВОБОДНО

Подземно паркомясто 4 - СВОБОДНО

Подземно паркомясто 5 - СВОБОДНО

Склад 1 - СВОБОДЕН

Склад 2 - СВОБОДЕН

Склад 3 - СВОБОДЕН

Склад 4 - СВОБОДЕН

Склад 5 - СВОБОДЕН

Склад 6 - СВОБОДЕН

Склад 7 - СВОБОДЕН

Склад 8 - СВОБОДЕН

Склад 9 - СВОБОДЕН

Склад 10 - СВОБОДЕН

Склад 11 - СВОБОДЕН

Склад 12 - СВОБОДЕН