За нас

“ЕСИ-Ко” ООД

Строително-предприемаческа фирма “ЕСИ-Ко” ООД осъществява строителство и менаджиране на жилищни и административни сгради предимно на територията на Р България. За 20 години сме осъществили проектиране и строителство на промишлени, жилищни и търговски сгради в София, хотели, ремонт и реконструкция на почивни станции из цялата страна.

От 2012 г. Дружеството извършва и строително-монтажни дейности в страни, членки на ЕС /Р Германия/.

В Дружеството си сътрудничат високо квалифицирани специалисти, които осъществяват подготовката, предпроектните и проектни проучвания и строителството за всеки обект, както и реализацията им.

“ЕСИ-Ко” ООД е член на Камарата на строителите в Българя от 1997 г. Дружеството е регистрирано в Професионален централен регистър на строителите и притежава всички групи и категории за осъществяване на дейността си. Фирмата притежава сертификат за качество по ISO 9001:2008.

„ЕСИ – Ко” ООД разполага със собствен офис, находящ се на бул. ”Черни връх” 44. Налице е собствена складова база, транспортна техника, механизация и всичко необходимо за извършване на всякаква строителна дейност.

Дружеството участва в Обществени поръчки с Европейско финансиране – самостоятелно и с няколко Консорциума /Сдружения/ за  изпълнение на по-големи обекти в гр. София и в цяла България.

СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти, организирани в следната структура:

Управител и финансов мениджър: Красимир Вълков
Директор по строителството: инж. Живко Славов
Мениджър по продажбите: Ина Николчева

Инженери и архитекти
Квалифициран персонал: счетоводство, технически ръководители и сътрудници.

Фирмата разполага със собствени бригади, високоспециализирани работници – кофражисти, арматуристи, специалисти по облицовки, по инсталации – ОВ, ВиК, Електро и др.

Вече 20 години, с изградени десетки сгради, с творческа извисеност и успешен мениджмънт, ЕСИ-Ко доказва, че е една от най-значимите предприемачески фирми.

Коректност и професионализъм – това са принципите, от които ние никога не отстъпваме и на които се гради бъдещето ни.

Това, което съградихме, партньорите и приятелите, които спечелихме, са нещата, които дават удовлетворението от работата.

Така ще е и за напред.

Красимир Вълков

Управител

Разгледайте офиса ни

 

АКТ 15

Строителството на сграда CASA DI PINO е пред завършване.