Обект ул. Димитър Шишманов, ет.5
Апартамент 16 - СВОБОДЕН Апартамент 17 - ПРОДАДЕН Апартамент 18 - СВОБОДЕН

Апартамент 17 - ПРОДАДЕН