Обект ул. Димитър Шишманов, ет.5
Апартамент 16 - ПРОДАДЕН Апартамент 17 - ПРОДАДЕН Апартамент 18 - ПРОДАДЕН

Апартамент 16 - ПРОДАДЕН

Апартамент 17 - ПРОДАДЕН

Апартамент 18 - ПРОДАДЕН