Обект ул. Димитър Шишманов, ет.2
Апартамент 4 - СВОБОДЕН Апартамент 5 - СВОБОДЕН Апартамент 6 - СВОБОДЕН Апартамент 7 - ПРОДАДЕН

Апартамент 7 - ПРОДАДЕН