Обект ул. Димитър Шишманов, ет.2
Апартамент 4 - ПРОДАДЕН Апартамент 5 - ПРОДАДЕН Апартамент 6 - ПРОДАДЕН Апартамент 7 - ПРОДАДЕН

Апартамент 4 - ПРОДАДЕН

Апартамент 5 - ПРОДАДЕН

Апартамент 6 - ПРОДАДЕН

Апартамент 7 - ПРОДАДЕН