Обект ул. Димитър Шишманов, ет.1
Апартамент 1 - СВОБОДЕН Апартамент 2 - СВОБОДЕН Апартамент 3 - СВОБОДЕН Гараж 1 - СВОБОДЕН Паркомясто 1 - СВОБОДНО Паркомясто 2 - СВОБОДНО

Гараж 1 - СВОБОДЕН

Паркомясто 1 - СВОБОДНО

Паркомясто 2 - СВОБОДНО